Shopping

SMOKE SHOPS

Bob Smoke Shop
42 Ferry Street
(973) 732-3804

Brazilian Smoke Shop
97 Ferry Street
(973) 344-0500
braziliansmoke.com

Cloud Depot
121 Wilson Avenue
(973) 589-1582
www.vladyshookah.com

The Smoking Monkey
46 Ferry Street
(973) 732-2207
www.smokingmonkeynj.com